A fost publicat Ghidul de consens pentru evaluarea si managementul afectarii pulmonare din Sindromul Sjögren” .